Geslaagde lunchbijeenkomst

11 augustus 2021

Op donderdag 5 augustus werd er een heerlijke lunch georganiseerd in De Sprong. Lekker eten, gezelligheid én de kans om met elkaar na te denken over mogelijke activiteiten voor 65-plussers in de ontmoetingsruimte in Het Sporthuis Abcoude. Dat werd gedaan met zo’n 20 deelnemers.

Het Sporthuis Abcoude is er voor iedereen, en dat telt zeker ook voor de ontmoetingsruimte. Naast een plek om lekker te kunnen eten en drinken en het thuishonk voor de sportverenigingen is de ontmoetingsruimte er voor activiteiten voor jong en oud. Om te horen welke activiteiten ouderen graag zouden willen ondernemen in Het Sporthuis werd deze gezellige lunchbijeenkomst georganiseerd. De deelnemers hadden ideeën genoeg. Zo was er veel belangstelling voor exposities en lezingen. Ook over een filmavond, nieuwjaarsborrel of thema-avonden waren veel mensen enthousiast. De ideeën die tijdens deze bijeenkomst zijn opgehaald, geven een goed beeld van de behoeftes en zullen in samenwerking met Marco Smit van de Sprong onderzocht worden op haalbaarheid en dan verder ingevuld gaan worden. Wij houden u op de hoogte via onder meer deze nieuwsbrief.

 

Heeft u ideeën voor activiteiten – voor ouderen of een andere doelgroep – in de ontmoetingsruimte van Het Sporthuis Abcoude? Mail dit dan naar activiteiten@hetsporthuisabcoude.nl