Bouwvoorbereidingen zijn zichtbaar

17 juli 2019

De voorbereidingen van de bouw zijn nu echt zichtbaar. Bouwbedrijf Van Norel is begonnen. Van Norel zal verdere grondwerkzaamheden verrichten en het bouwterrein inrichten. De planning is dat de eerste paal eind augustus geslagen wordt. Naar verwac...

Lees verder

Start bouw van Het Sporthuis Abcoude in zicht

11 juni 2019

De voorbereidingen voor de bouw van Het Sporthuis Abcoude zijn in volle gang. Tot voor kort waren de werkzaamheden nog niet zichtbaar, maar vanaf half juni komt daar verandering in. De gemeente zal dan de nog aanwezige oude puinresten uit de grond...

Lees verder

Ondertekening bouwteamovereenkomst Het Sporthuis Abcoude

2 april 2019

Op dinsdag 2 april jongstleden ondertekenden Ad Geerlings en Esther Grondijs (de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Het Sporthuis Abcoude) namens Stichting Zwembad Abcoude en Hans van Norel van Van Norel Bouwgroep en Eddy Vlijm van Hellebre...

Lees verder

Nieuwe impressietekeningen

5 augustus 2018

De komende weken worden de laatste kleine aanpassingen gedaan in het definitief ontwerp van Het Sporthuis Abcoude. Zoals het er nu naar uitziet, zal de eerste paal in de winter van 2018/2019 geslagen worden. Wij kijken uit naar dit feestelijke mom...

Lees verder

Voorlopig ontwerp vordert gestaag

15 februari 2018

Momenteel wordt hard gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Hierbij hebben wij diverse deskundigen ingeschakeld op het gebied van architectuur, bouwkunde, installatietechniek, constructie, bouwfysica, veiligheid en water- en luchtbehandeling, zodat He...

Lees verder

Inspirerende sessie met verenigingen

25 oktober 2017

Op 26 oktober 2017 vond een inspirerende sessie plaats met verenigingen, de scholen en andere betrokkenen over hun wensen voor Het Sporthuis Abcoude. In twee groepen (zwembad en sportzalen) werd gesproken over alle zaken die nodig zijn voor de sch...

Lees verder

Eerste onwerpsessie

14 oktober 2017

Op 13 oktober 2017 vond de eerste ontwerpsessie plaats. Al in een eerdere fase heeft architect Van Huut schetsontwerpen gemaakt om te kunnen beoordelen of de beoogde accommodatie met alle benodigde voorzieningen ook daadwerkelijk op de Spoorlaan p...

Lees verder

Werkruimte voor bestuur stichting

1 oktober 2017

Veel mensen geven aan ons te willen helpen met de realisatie van het sporthuis. Zo heeft Ton Pepping van Peps Tenten Verhuur ons werkruimte aangeboden in zijn bedrijfspand in Abcoude. Wij zijn ontzettend blij dat wij nu een vaste plek hebben voor ...

Lees verder