De Bouw

Het programma van eisen is in 2018 opgesteld. Ook de verenigingen, scholen en andere mogelijke toekomstige gebruikers hebben hun wensen kenbaar gemaakt, deze zijn zoveel als mogelijk meegenomen in het ontwerp van architectenbureau Alberts & Van Huut.

Van Norel Bouwgroep en Hellebrekers Technieken gaan Het Sporthuis realiseren. Half juli is begonnen met het afgraven van de grond en het plaatsen van bouwhekken om het bouwterrein. Daarna zijn de damwanden aangebracht. Het slaan van de feestelijke paal is 27 augustus groots gevierd.

De bouw zal naar verwachting circa 14 maanden duren.