De Bouw

Het programma van eisen is in 2018 opgesteld. Ook de verenigingen, scholen en andere mogelijke toekomstige gebruikers hebben hun wensen kenbaar gemaakt, deze zijn zoveel als mogelijk meegenomen in het ontwerp van architectenbureau Alberts & Van Huut.

Van Norel Bouwgroep en Hellebrekers Technieken gaan Het Sporthuis realiseren. Half juli wordt begonnen met het afgraven van de grond en het plaatsen van bouwhekken om het bouwterrein. Daarna worden de damwanden aangebracht. Het slaan van de eerste paal is eind augustus dit jaar gepland.

De bouw zal naar verwachting circa 14 maanden duren.