De Bouw

Om te komen tot een goed ontwerp van Het Sporthuis Abcoude werd eerst een programma van eisen opgesteld.  Hierbij hebben ook de verenigingen, scholen en andere mogelijke toekomstige gebruikers hun wensen kenbaar gemaakt, deze zijn zoveel als mogelijk meegenomen in het ontwerp van architectenbureau Alberts & Van Huut.

Van Norel Bouwgroep en Hellebrekers Technieken realiseren Het Sporthuis. Half juli 2019 is begonnen met het afgraven van de grond en het plaatsen van bouwhekken om het bouwterrein. Daarna zijn de damwanden aangebracht. Het slaan van de feestelijke paal is 27 augustus groots gevierd.

De vorderingen van de bouw worden wekelijks vastgelegd met mooie foto's.

Half december wordt Het Sporthuis Abcoude opgeleverd door de aannemer. Daarna wordt Het Sporthuis ingericht en bedrijfsklaar gemaakt en gaat  Het Sporthuis Abcoude begin januari 2021 open.