Nieuwsbrief augustus 2018

De komende weken worden de laatste kleine aanpassingen gedaan in het definitief ontwerp van Het Sporthuis Abcoude. Zoals het er nu naar uitziet, zal de eerste paal in de winter van 2018/2019 geslagen worden. Wij kijken uit naar dit feestelijke moment. Bij een voorspoedige bouw zal Het Sporthuis Abcoude begin 2020 geopend worden.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.


Nieuwsbrief juni 2018

Het definitief ontwerp is bijna gereed. Op dit moment worden de laatste wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd. Architect Max van Huut van Alberts & Van Huut heeft samen met architectenbureau Aan de Amstel alle gewenste functionaliteiten en benodigde ruimtes en voorzieningen vertaald in een functioneel, slim en mooi ontwerp. Omdat het bouwbudget beperkt is, hebben we gekozen voor budgetbewaakt ontwerpen. Dit betekent dat tijdens het gehele ontwerpproces voortdurend wordt gekeken of de plannen passen binnen het begrote bedrag.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier


Nieuwsbrief maart 2018

Woensdag 7 maart jongstleden is in de Dorpskerk de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente en de Stichting Zwembad Abcoude voor de realisatie van Het Sporthuis Abcoude.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.


Nieuwsbrief februari 2018

Er wordt momenteel hard gewerkt aan het voorlopig ontwerp.  Hierbij kunnen wij rekenen op de inbreng van tal van deskundigen op het gebied van installaties, constructie, bouwfysica, veiligheid, water- en luchtbehandeling, zodat het complex voldoet aan alle wettelijke eisen.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.