Het bestuur

Het bestuur bestaat uit zes personen:

  • Willem-Jan Ruizendaal, voorzitter
  • Esther Grondijs, vicevoorzitter en projectleider van de bouw
  • Martien Stigter, secretaris
  • Djoerd Postma, penningmeester
  • Astrid Wintershoven, bestuurslid
  • Stephanie Saenger, bestuurslid a.i.

Het bestuur werkt op vrijwillige basis. Het bestuur weet zich gesteund door de groep mensen die zich de afgelopen jaren actief en intensief heeft ingezet om een akkoord te krijgen op de realisatie van Het Sporthuis Abcoude. Deze brede groep was onmisbaar. Met elkaar maakten we de realisatie mogelijk.

Daarnaast werd en wordt het bestuur op tal van terreinen professioneel ondersteund gedurende het bouwproces en andere taken en activiteiten van de stichting.

Wilt u ons ook helpen Het Sporthuis Abcoude te realiseren? Dat kan! Zowel als vrijwilliger als financieel kunt u ons steunen. Graag!