Onze gezamenlijke ambitie

Met de realisatie van Het Sporthuis Abcoude wordt bijgedragen aan het voorzieningenniveau - en daarmee de leefbaarheid -, aan de zwemveiligheid, de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Abcoude en Baambrugge en omgeving. Het Sporthuis is bedoeld voor de schoolgym van de vier basisscholen in Abcoude, zwemles, doelgroepzwemmen en vrijzwemmen en biedt ruimte aan alle huidige binnensportverenigingen en aan nieuwe lokale initiatieven. Ook ouderen kunnen terecht in Het Sporthuis, bijvoorbeeld om te kaarten of biljarten. Daarnaast kunnen onder meer cursusprojecten, workshops, spelletjesmiddagen, koffie-uurtjes in Het Sporthuis georganiseerd worden. Daarmee heeft Het Sporthuis Abcoude niet alleen een belangrijk sportieve functie, maar ook een brede maatschappelijke functie.

Een hoge standaard van duurzaamheid en een energiezuinige voorziening worden nagestreefd. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan optimale toegankelijkheid, functionaliteit en gastvrijheid.

De stichtingen zijn opdrachtgever voor de bouw van Het Sporthuis Abcoude en zullen straks ook de exploitatie voor hun rekening nemen. Het bestuur zal een manager aanstellen, die - samen met professionals voor het zwembad – verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse gang van zaken. De inzet van vrijwilligers voor ondersteunende taken is hierbij essentieel. Zo blijft het een Sporthuis voor, door én met inwoners.

Het streven is dat Het Sporthuis Abcoude uiterlijk eind 2020 zal worden geopend.