Onze gezamenlijke ambitie

Met de realisatie van Het Sporthuis Abcoude wordt bijgedragen aan het voorzieningenniveau - en daarmee de leefbaarheid -, aan de zwemveiligheid, de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Abcoude en Baambrugge en omgeving. Het Sporthuis is bedoeld voor de schoolgym van de vier basisscholen in Abcoude, zwemles, doelgroepzwemmen en vrijzwemmen en biedt ruimte aan alle huidige binnensportverenigingen en aan nieuwe lokale initiatieven. Ook ouderen kunnen terecht in Het Sporthuis, bijvoorbeeld om te kaarten of biljarten. Daarnaast kunnen onder meer cursusprojecten, workshops, spelletjesmiddagen, koffie-uurtjes in Het Sporthuis georganiseerd worden. Daarmee heeft Het Sporthuis Abcoude niet alleen een belangrijk sportieve functie, maar ook een brede maatschappelijke functie.

Een hoge standaard van duurzaamheid en een energiezuinige voorziening worden nagestreefd. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan optimale toegankelijkheid, functionaliteit en gastvrijheid.

De Stichting Zwembad Abcoude is opdrachtgever voor de bouw van Het Sporthuis Abcoude. De exploitatie van het zwembad en de sportzalen wordt door de stichting uitbesteed aan Calypso Sport. Daarnaast zal de ontmoetingsruimte apart geëxploiteerd worden onder de naam De Sprong. De inzet van vrijwilligers voor ondersteunende taken, zoals tuinonderhoud, blijft belangrijk. Daarnaast zijn vrijwilligers ook van harte welkom voor de sociale activiteiten die door Calypso Sport en De Sprong georganiseerd gaan worden. Zo blijft het een Sporthuis voor, door én met inwoners.

Het Sporthuis Abcoude is begin januari 2021 geopend.