Gezocht: enthousiaste bestuursleden voor Het Sporthuis Abcoude

Voor de functies van voorzitter en twee algemeen bestuursleden (gebouwbeheer en sociaal-maatschappelijke programmering).

Zoals iedereen in Abcoude heeft kunnen zien en lezen, STAAT Het Sporthuis Abcoude! Een geweldige sportaccommodatie met een maatschappelijk karakter, ontstaan vanuit een burgerinitiatief en gerealiseerd door de onvermoeibare inzet van bevlogen bestuursleden van de Stichting Zwembad Abcoude en Stichting Abcoude Sport en heel veel andere vrijwilligers. Nu is een nieuwe fase aangebroken.

Samen met de ondernemers van Calypso Sport (zwembad en sportzalen) en De Sprong (sportkantine en ontmoetingsruimte) is het bestuur van de Stichting verantwoordelijk voor het beheer van deze schitterende aanwinst voor Abcoude en omgeving.

Een nieuwe fase vraagt om nieuwe mensen

Daarom is de Stichting op zoek naar enthousiaste inwoners uit Abcoude of directe omgeving, die zich samen met enkele huidige bestuursleden willen inzetten voor een goede, sportieve en sociale toekomst van Het Sporthuis Abcoude.

Over de Stichting

Het (onbezoldigde) collegiale bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van Het Sporthuis en ziet toe op het onderhoud en een financieel gezonde exploitatie. Het bestuur heeft als taak sport- en zwemonderwijs in Abcoude te faciliteren en te stimuleren en bewaakt en ontwikkelt mede de sociaal-maatschappelijke functie van Het Sporthuis Abcoude. Dit doet het bestuur in samenspraak met aan Het Sporthuis verbonden partijen, zoals de gemeente DRV, exploitanten en verenigingen. Het bestuur bestaat uit zes leden - ieder met zijn/haar eigen kerntaken - en werkt in goed teamverband met elkaar samen.

Wij zijn op zoek naar een voorzitter en twee algemeen bestuursleden voor de specifieke aandachtsgebieden gebouwbeheer en sociaal maatschappelijke programmering.

Voorzitter m/v

Als voorzitter speel je een centrale rol binnen het bestuur. Je weet op een collegiale manier leiding te geven aan het bestuur en – samen met anderen – leiding te geven aan het samenwerkingsproces. Meestal ben je het eerste aanspreekpunt en het gezicht naar buiten. Je onderhoudt mede de externe contacten en kan worden aangesproken op de activiteiten van de Stichting. Als voorzitter volg je graag de sport-, gemeentelijke- en maatschappelijke ontwikkelingen en weet dit te vertalen naar mogelijkheden voor Het Sporthuis Abcoude.

Enkele taken :

 • Inhoudelijk voorbereiden van bestuursvergaderingen, in samenwerking met de secretaris.
 • Leiden van vergaderingen en zorgdragen voor een tijdige besluitvorming.
 • Samen met de penningmeester en secretaris opstellen van het beleidsplan en (financiële) jaarverslag van de Stichting.
 • Toezien op de eisen in de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).
 • Onderhouden van externe contacten.

 Wat breng je mee?

 • Je hebt aantoonbare bestuurlijke en leidinggevende ervaring en kan goed functioneren binnen een vrijwilligersorganisatie.
 • Je bent een consensusdenker en besluitvaardig.
 • Je hebt grote affiniteit met en inzicht in sportvraagstukken en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Je bent een echte verbinder en organisator.

Wat krijg je terug?

Je werkt samen met andere enthousiaste vrijwillige professionals en draagt bij aan dit unieke initiatief waar veel sport en sociaal-maatschappelijke activiteiten voor bewoners van Abcoude, Baambrugge en nabije omgeving zullen plaatsvinden. Met jouw inzet voor de Stichting draag je bij aan het welzijn van heel veel inwoners. Ook krijg je de kans veel nieuwe kennis op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten, zowel binnen Het Sporthuis als door samenwerking met andere organisaties, verenigingen en bedrijven.

Bestuurslid met aandachtsgebied gebouwbeheer m/v

Als algemeen bestuurslid met aandacht voor gebouwbeheer heb je je eigen taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur. Je ziet toe op het beheer van Het Sporthuis Abcoude en doet verbetervoorstellen op het gebied van beheer van het gebouw en de installaties. Natuurlijk behartig je ook de belangen voor de Stichting en Het Sporthuis Abcoude in brede zin.

Enkele taken:

 • Nauw contact onderhouden met huurders over onderhoud van de accommodatie, het naleven van de afspraken en bespreken en beoordelen – in afstemming met bestuur – van eventuele wensen.
 • Beheer van onderhoudscontracten van de Stichting m.b.t. het gebouw en installaties.
 • Medeverantwoordelijk voor tuinonderhoud en het goed functioneren van de werkgroep Tuin.

Wat breng je mee?

 • Je hebt aantoonbare bouwtechnische kennis en ervaring met onderhoud van gebouwen.
 • Als je ook kennis hebt van installaties en van wet- en regelgeving zwembaden/sportaccommodaties is dat pre.
 • Je hebt kunt goed werken met vrijwilligers en hebt hier ook ervaring mee.
 • Je hebt een dienstverlenende instelling.

Bestuurservaring is niet noodzakelijk.

Wat krijg je terug?

Je werkt samen met andere enthousiaste vrijwillige professionals en draagt bij aan dit unieke initiatief waar veel sport en sociaal-maatschappelijke activiteiten voor bewoners van Abcoude, Baambrugge en nabije omgeving zullen plaatsvinden. Met jouw inzet voor de Stichting draag je bij aan het welzijn van heel veel inwoners. Ook krijg je de kans veel nieuwe kennis op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten, zowel binnen Het Sporthuis als door samenwerking met andere organisaties, verenigingen en bedrijven.

Bestuurslid met aandachtsgebied sociaal-maatschappelijke programmering m/v

Als algemeen bestuurslid sociaal-maatschappelijke programmering maak jij werk van de sociaal-maatschappelijke ambities van de Stichting; een Sporthuis waar voor iedereen iets te beleven valt. Je hebt oog voor sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in Abcoude en omgeving en weet deze te vertalen naar mogelijke (gecombineerde) programma’s in de ontmoetingsruimte, het zwembad of de sportzalen. Je legt makkelijk contact en weet de weg naar relevante organisaties te vinden. Je vindt het leuk nieuwe projecten te helpen opzetten en weet daarbij een verbindende rol te spelen.

Enkele taken:

 • Je ondersteunt en stimuleert de exploitant van de ontmoetingsruimte (De Sprong) met het opzetten van sociaal-maatschappelijke programma’s en het initiëren en  (helpen) uitvoeren van projecten.
 • Ook help je waar nodig de exploitant van zwembad/sportzalen (Calypso Sport) met het opzetten van maatschappelijk sportprogramma’s en de uitvoering.
 • Je onderhoudt contacten met sociaal-maatschappelijke (sport)instellingen.

 Wat breng je mee?

 • Je bent in staat om mensen en partijen met elkaar te verbinden.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het werken met vrijwilligers.
 • Je bent creatief en kunt denken in mogelijkheden en kansen.
 • Het is een pre als je ervaring bent met het opzetten van maatschappelijk projecten.

Bestuurservaring is niet noodzakelijk.

Wat krijg je terug?

Je werkt samen met andere enthousiaste vrijwillige professionals en draagt bij aan dit unieke initiatief waar veel sport en sociaal-maatschappelijke activiteiten voor bewoners van Abcoude, Baambrugge en nabije omgeving zullen plaatsvinden. Met jouw inzet voor de Stichting draag je bij aan het welzijn van heel veel inwoners. Ook krijg je de kans veel nieuwe kennis op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten, zowel binnen Het Sporthuis als door samenwerking met andere organisaties, verenigingen en bedrijven.


Het bestuur vergadert maandelijks en er wordt veel in tweetallen samengewerkt.

Als bestuurslid van de Stichting draag je bij aan dit unieke initiatief waar veel sport en sociaal-maatschappelijke activiteiten voor bewoners van Abcoude, Baambrugge en nabije omgeving zullen plaatsvinden. Ook krijg je de kans veel nieuwe mensen te ontmoeten, zowel binnen Het Sporthuis als door samenwerking met andere organisaties, verenigingen en bedrijven.

Kom jij ons bestuur versterken?

Wil je jouw professionele competenties inzetten voor deze relevante vrijwilligersorganisatie en wil en kun je tijd vrijmaken om een goede invulling te geven aan een bestuursfunctie? Dan nodigen we je van harte uit te reageren door een beknopt cv en motivatie te sturen naar: bestuur@hetsporthuisabcoude.nl. We zien je reactie graag voor 16 april tegemoet.

Liever eerst meer informatie? Bel dan naar een van onderstaande bestuursleden:

 • Willem-Jan Ruizendaal (voorzitter): 06 - 53 19 20 95
 • Astrid Wintershoven (bestuurslid communicatie, PR en marketing): 06 - 23 85 29 80
 • Martien Stigter (secretaris): 06 - 53 77 33 05