Gezocht: secretaris voor Het Sporthuis Abcoude

Het Sporthuis Abcoude is ontstaan vanuit een burgerinitiatief en gerealiseerd door de inzet van bevlogen bestuursleden van de SZA en SAS en vele andere vrijwilligers. Inmiddels komen dagelijks honderden bezoekers in Het Sporthuis Abcoude om te zwemmen, voor schoolgym, een zaalsport en voor een hapje en een drankje.

Deze zomer komt de functie van secretaris vrij

De secretaris is het geheugen en de spin in het web. Hij of zij is het centrale (aanspreek)punt, zorgt voor goede communicatie binnen de stichting en naar buiten en houdt het informatiesysteem bij, zodat documenten, verslagen en contacten eenvoudig zijn te vinden. Samen met de voorzitter bereidt de secretaris de agenda voor de vergadering voor en zorgt hij/zij voor het tijdig sturen van vergaderstukken en voor de juiste verslaglegging van de overleggen. Ook zorgt de secretaris samen met de voorzitter voor het opstellen van het beleidsplan en jaarverslag.

Enkele taken:

  • Optreden als informatiepunt voor bestuur en externen.
  • Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden en daarin proactief optreden.
  • Zorgdragen dat bestuursleden of andere betrokkenen (als gemeente, exploitanten, verenigingen) op tijd over relevante informatie beschikken.
  • Zorgdragen voor tijdige beantwoording van post.
  • Verzamelen, ordenen en beheren van relevante informatie in een toegankelijk archief.

Wat breng je mee?

  • Je hebt een dienstverlenende instelling.
  • Je kunt goed organiseren en vindt het leuk zaken te initiëren en uit te werken.
  • Je kunt goed in een team werken.
  • Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
  • Bestuurlijke ervaring is gewenst.

Wat krijg je terug?

Je werkt samen met andere enthousiaste vrijwillige professionals en draagt bij aan een initiatief waar veel sport en sociaal-maatschappelijke activiteiten voor bewoners van Abcoude, Baambrugge en nabije omgeving zullen plaatsvinden. Met jouw inzet voor de Stichting draag je bij aan het welzijn van heel veel inwoners. Ook krijg je de kans veel nieuwe kennis op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten, zowel binnen Het Sporthuis als door samenwerking met andere organisaties, verenigingen en bedrijven.

Kom jij ons bestuur versterken?

Wil je jouw professionele competenties inzetten voor deze relevante vrijwilligersorganisatie en wil en kun je tijd vrijmaken om een goede invulling te geven aan een bestuursfunctie? Stuur dan een beknopt cv en motivatie naar: voorzitter@hetsporthuisabcoude.nl. We zien je reactie graag voor 15 april tegemoet.

Liever eerst meer informatie?

Bel dan met voorzitter Jan Duijsens: 06 - 22 45 01 10

Over de Stichting

De Stichting Het Sporthuis Abcoude is eigenaar van Het Sporthuis Abcoude. Het (onbezoldigde) collegiale bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de accommodatie en stimuleert en ontwikkelt mede de sportieve en sociaal-maatschappelijke functie van Het Sporthuis Abcoude. Dit doet het bestuur in samenspraak met aan Het Sporthuis verbonden partijen, zoals beide exploitanten, de gemeente DRV en verenigingen. Het bestuur bestaat uit zes leden - ieder met zijn/haar eigen kerntaken - en werkt in teamverband met elkaar samen.